Cách trồng Pholidota imbricata

Mô tả và cách trồng lan Pholidota

Mô tả và cách trồng lan Pholidota  Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, pholidotus nghĩa là các vẩy bị che lấp, cán cứ vào trạng thái các lá bắc đè…