Tắc đường 1

ĐIỂM NGHẼN

TẢN MẠN CUỐI TUẦN ĐIỂM NGHẼN Mấy ai chưa từng gặp điểm nghẽn trên con đường di chuyển của mình. Những điểm nghẽn đó, nếu có thì cũng chỉ làm…