Rasism

“ĐIỂM SON” CUẢ NỀN DÂN CHỦ MỸ

“ĐIỂM SON” CUẢ NỀN DÂN CHỦ MỸ Theo thiển nghĩ của tôi: Cai trị nước Mỹ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai đảng – Cộng hòa và Dân…