IMG_0834

ĐỔ VẠ VÀ CHẠY TỘI

ĐỔ VẠ VÀ CHẠY TỘI   Trong một bài báo của TQ viết vào năm 2019 (xem ảnh ở dưới), phía Trung quốc đã đổ vạ cho Mỹ trong cuộc…