Quân GP

ĐỪNG THAN KHÓC

ĐỪNG THAN KHÓC   Đừng có khóc, bạn ơi đừng than khóc Hãy nhìn kìa, những khuôn mặt trẻ trung Đầu ngẩng cao, bước những bước oai hùng Cặp mắt…