Ba sọc

CHỐNG GÌ NHỈ?

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CHỐNG GÌ NHỈ? Thiếu gì cái để chúng ta chống, đúng vậy không các bạn? Ngày nay ta tạm gác chuyện chống giặc ngoại xâm sang…