Pelatantheria_ctenoglossa 2

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Pelatantheria Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Có 7 loài ở châu Á, từ Ấn độ đến Malesia. Lan biểu sinh hoặc…

Rhynchostylis Retusa Foxtail

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Rhynchostele Cùng giống: Lemboglossum Halbinger Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: Có 15 loài ở Mexico, Trung Mỹ và Venezuela Lan biểu…

Spiranthes spiralis

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Sphyrarhynchus Tông: Vandeae Tông phụ: Aerangidinae Phân bố: Có 1 loài ở Tanzania Lan đơn thân lùn. Có một số lá. Vòi…

Tridactyle bicaudata (Lindl.) Schltr._7

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Trichosalpinx Tông: Epidendreae Tông phụ: Pleurothallidinae Phân bố: Trên 100 loài ở quần đảo Indies, Mexico, Trung và Nam Mỹ. Lan biểu sinh,…

Tolumnia pulchella

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Tolumnia Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: Khoảng 30 loài ở quần đảo Indies Lan biểu sinh và thạch lan nhỏ, không…