Hoi lo

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (150)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (150)   Nói về tình trạng xã hội ở mỗi nước, đôi khi giống nhau về hiện tượng nhưng cách nhìn nhận vấn đề và giải…

Hoi lo

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (V)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (V)   Tôi thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội. Hôm nay vào mạng xã hội mới biết, hai ông cựu bộ trưởng của Bộ…

Hoi lo

LỘ DIỆN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY LỘ DIỆN   Nói thế này khí không phải, chứ mỗi khi thấy báo chí thông báo có những trường hợp tham nhũng, những kẻ thoái…