Chiến tranh

LẠI CHUYỆN CON ÔNG CHÁU CHA

CÂU CHUYỆN HÔM NAY LẠI CHUYỆN CON ÔNG CHÁU CHA Vừa qua có một bài báo, giật cái “tít”: “con ông A được bổ nhiệm làm lãnh đạo huyện B”….