Kênh Suez

LẠI CHUYỆN MAY RỦI

LẠI CHUYỆN MAY RỦI   Ai cũng biết sự cố tắc nghẽn kênh Suez do cái tàu Ever Given gây nên, làm cho các nước có tầu qua lại dòng…