Ba sọc

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (174)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (174)   Bà con cô bác nhìn vào cái hình của mấy bác chống Cộng cực đoan ở hải ngoại thấy có đáng thương không? Thương…

Kissinger & Trump

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (61)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (61) Tuần trước tôi đã viết bài số 60 để nhắc lại đôi lời của những con người nổi tiếng, nhằm đáp lại những người vẫn…

Liên hợp quốc

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXIIX)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXIIX)   Vừa rồi ngài Donald Trump đọc một bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc, ông ta có dọng điệu hằn học…

IMG_20190806_171249_064

Chính quyền VNCH là gì

CÂU CHUYỆN HÔM NAY LƯỢM LẶT THỨ NHẤT Chính quyền VNCH là gì? Chính quyền VNCH là sự kế thừa chính phủ quốc gia do Pháp dựng lên trên đất…