cách trồng lan Peristeria elata Dove

cách trồng lan Peristeria

Mô tả và cách trồng lan Peristeria. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Peristeria. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp peristeria, nghĩa là chim…

cách trồng lan Pescatoria

cách trồng lan Pescatoria

Mô tả và cách trồng lan Pescatoria Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Pescatoria. Cùng giống: Bollea Reichenbach f. Xuất xứ tên gọi:…

Pelatantheria insectifera

Mô tả và cách trồng lan Pelatantheria

Mô tả và cách trồng lan Pelatantheria Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, pelates có nghĩa là đạt tới, tiếp cận với, và anther nghĩa là nắp phấn. Tông: Vandeae…

Cách trồng lan Papperitzia leiboldii

Mô tả và cách trồng lan Papperitzia

Mô tả và cách trồng lan Papperitzia. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Papperitzia. Xuất xứ tên gọi: Đặt theo tên William…

cách trồng lan Papilionanthe hookeriana

Mô tả và cách trồng lan Papilionanthe

Mô tả và cách trồng lan Papilionanthe. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Papilionanthe. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, papilio, nghĩa…

cách trồng lan Paphinia lindeniana

Mô tả và cách trồng lan Paphinia

Mô tả và cách trồng lan Paphinia. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Paphinia. Xuất xứ tên gọi: Đặt theo tên của…