Laelia-rubescens

Mô tả và cách trồng lan Laelia

Mô tả và cách trồng lan Laelia Cùng giống: Schomburgkia Lindley Tông: Epidendrum Tông phụ: Laeliinae Phân bố: Trên 20 loài từ Mexico đến Trung Mỹ