IMG_20171106_154303

NƠI ẤY RẤT ĐẸP

NƠI ẤY RẤT ĐẸP Tôi xa nơi ấy đã sáu chục năm, mà sao những gì thuộc về nơi ấy đều là những kỷ niệm thân thương – từ con…

Sapa 3

MỘT CHUYẾN ĐI

MỘT CHUYẾN ĐI Chỉ có hai tuần lễ, lang thang Hà Nội, Lào Cai, Sa-pa và Nha Trang. Có gom góp niềm vui cả một năm cũng không bằng những…

Xe bo

Có một thời như thế

Người xưa nói, “bần cùng sinh đạo tặc”. Câu này đã không nghiệm trong những năm 60 của thế kỷ trước. Những năm của nghèo khổ và chiến tranh. Một…