Hoa sen

LÃO NGANG

TẢN MẠN CUỐI TUẦN LÃO NGANG Thực ra tên lão không phải vậy. Tên lão là Khái. Chẳng là một lần tôi đi ngang nhà lão, thấy vợ lão bảo…