Đèn đỏ

LÃO QUẢN.

LÃO QUẢN. Lão già rồi, chẳng có việc gì để làm. Trời rét căm căm, từ sáng đến tối lão chỉ thu mình trong cái chăn, thỉnh thoảng lại thò…