(BC. Binosa X Brassavola nodosa)

SINH, LÃO, BỆNH, TỬ

SINH, LÃO, BỆNH, TỬ SINH ở trần gian chịu đắng cay, Gạo tiền cơm áo mãi loay quay, Trò đời rối rắm không phương thoát, Vui chẳng kịp vui, khổ…

Champa (DatvietFlower.com)

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY! Lại nói chuyện về người Lào. Bài trước tôi viết về những gì tôi học được từ người Lào. Bài này tôi viết về…

Lao (dichtienglao.net)

ĐÂU PHẢI TẠI NGHÈO

ĐÂU PHẢI TẠI NGHÈO Cái “mốt” mà nhiều người thích vận vào khi thấy những thứ trong xã hội được gọi là yếu kém, như giao thông lộn xộn, như…