Thiền

Bài kệ của thiền sư Mãn giác

 Bài kệ của thiền sư Mãn giác (Tản mạn của tuổi già )  Trước hết xin phân biệt thơ và kệ . Kệ là một thể loại văn học Phật…