Kênh Suez

LẠI CHUYỆN MAY RỦI

LẠI CHUYỆN MAY RỦI   Ai cũng biết sự cố tắc nghẽn kênh Suez do cái tàu Ever Given gây nên, làm cho các nước có tầu qua lại dòng…

IMG_0791

MAY VÀ RỦI

MAY VÀ RỦI   Trong bài này tôi muốn nói rõ, may cho ai và rủi cho ai? Người này nhận điều may về mình rồi lại đẩy cái rủi…