Bản đồ VN

MỖI NHÀ MỖI CẢNH

MỖI NHÀ MỖI CẢNH   Cách đây ít lâu, tôi có bài viết với tựa đề “Mỗi cây mỗi hoa”, nay xin viết tiếp vế thứ hai của câu thành…

Mỹ homeless

MỖI CÂY MỖI HOA

MỖI CÂY MỖI HOA   Ít hôm nay cái tổ chức “nhơn guyền” sống ở Mỹ, sống theo Mỹ, sống dựa vào Mỹ lại ngoác cái ra chê bai nước…