Điện về bản

MỪNG NHƯNG CHƯA VUI

TẢN MẠN CUỐI TUẦN MỪNG NHƯNG CHƯA VUI Ngày đầu năm, trên truyền hình đưa tin như sau: “Công ty điện lực X đã đầu tư hàng chục tỷ đồng…