Lão Hạc

LÃO HẠC HÔM NAY

LÃO HẠC HÔM NAY Hôm nay lão Hạc sang chơi, đương nhiên lão chẳng còn con vàng nào để dắt theo nữa. Thấy lão có vẻ buồn, tôi hỏi vì sao lão…