Putin

THEO DÒNG THỜI SỰ

THEO DÒNG THỜI SỰ   Bước sang năm thứ 21 của thế kỷ 21, trên thế giới xảy ra nhiều chuyện thiệt. Hết đa cực đến đơn cực rồi lại…

Nato

MẤT GIÁ

MẤT GIÁ   Dưới cái ô bảo hộ của Mỹ trước đây, một số nước xúm xít đứng dưới những những cái ô đó để trú mưa trú nắng. Nhất…