IMG_20171106_154303

NƠI ẤY RẤT ĐẸP

NƠI ẤY RẤT ĐẸP Tôi xa nơi ấy đã sáu chục năm, mà sao những gì thuộc về nơi ấy đều là những kỷ niệm thân thương – từ con…

Nhà máy điện

Chúng ta đâu có vô can

Chúng ta có thói quen khi sảy ra chuyện gì thì tìm cách đổ lỗi cho người khác hoặc do hoàn cảnh, mấy ai dám đấm vào ngực mình mà…

Công văn

Công văn có bốn con dấu

Phải nói ngay rằng đây là một cái công văn nhằm mục đích triệt hạ một cá nhân, người đó đã dám cả gan ngăn chặn một dự án đang…