IMG_20180806_203111

VÌ SAO TÔI PHẢI ĐỌC SÁCH

TẢN MẠN CUỐI TUẦN VÌ SAO TÔI PHẢI ĐỌC SÁCH? Thoạt nghe, ai cũng nghĩ rằng đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, hoặc có ý dạy đời gì đây….