Ia dong

NHẤT NƯỚC, NHÌ PHÂN

TẢN MẠN CUỐI TUẦN NHẤT NƯỚC, NHÌ PHÂN Chuyện xưa lắm rồi. Thái Bình quê tôi là một tỉnh thuần nông. Bình quân chỉ có ba sào ruộng trên một…