Chó

NHỮNG CON CHÓ

NHỮNG CON CHÓ Cái thời mà người nuôi chó còn cho chó ăn cứt, thì mỗi khi có người đi qua mặt nó, đánh rắm cái tủm, thối hoắc, lập…