American dream

GIẤC MƠ MỸ

NOAM CHOMSKY: GIẤC MƠ MỸ ĐÃ CHẾT, (Ở MỸ) CNXH LÀ CHO NGƯỜI GIÀU VÀ CNTB CHO NGƯỜI NGHÈO Mời các bạn đọc một phần trong bài phỏng vấn của…