Nord stream 2

LẬY ANH EM ĐI LẤY CHỒNG

LẬY ANH EM ĐI LẤY CHỒNG   Giàu thì thịt cá cơm canh Khó thì cơm rau đĩa muối Lạy anh em đi lấy chồng (Lời ca của một bài…