P. insigne fma

Paphiopedilum insigne (Tiếp theo)

Paphiopedilum insigne (Tiếp theo) Biến thể và biến loài. Paphiopedilum insigne là một biến loài rất đặc trưng, và phạm vi biến loài đã được mô tả, tất cả đều…