Paph. armeniacum

Paphiopedilum armeniacum

Paphiopedilum armeniacum (S.C. Chen & Liu) Ít người biết về sự phát hiện ra loài Paphiopedilum armeniacum. Lần đầu tiên được Chen & Liu mô tả dựa trên cây lan…