P. fairri

Paphiopedilum fairrieanum (tiếp theo và hết)

Paphiopedilum fairrieanum (Lindley) Stein (Tiếp theo) Nguồn gốc tên gọi Cái tên fairrieanum là để tôn vinh ông Fairrie, một người say mê lan. Trong hầu hết các tài liệu…

P. fairrieanum

Paphiopedilum fairrieanum

Paphiopedilum fairrieanum (Lindley) Stein Lưu ý: Bài này khá dài, vì vậy tôi xin phép được đăng làm hai kỳ) Tên gọi xưa Cypripedium fairrieanum Lindley Cùng loài Cordula fairrieanum…