P. helenae

Paphiopedilum helenae

Paphiopedilum helenae Averyanov Cùng loài Paphiopedilum delicatum Z. J. Liu & J. Y. Zhang Dẫn nhập Paphiopedilum helenae được chào đón với vô số nghi ngờ, trong số đó có…