P. insigne fma

Paphiopedilum insigne Phức hệ

Paphiopedilum insigne Phức hệ Trong nhóm này có 5 phân nhóm đã được mô tả ở cấp độ loài, đó là Paphiopedilum insigne, Paph. barbigerum, Paph. helenae, Paph. coccineum và…