Paph. josianae

Paphiopedilum josianae

Paphiopedilum josianae Braem & Nimpoonsri Căn cứ để gọi tên Theo tạp chí Orchid số 4:54 (1896), lúc đó người ta gọi loài này là Cypripedium concolor var. longipetalum Rolfe…