Paph. malipoense

Paphiopedilum malipoense Chen & Tsi

Paphiopedilum malipoense Chen & Tsi Nhập đề M. Feng, nhà làm vườn Trung quốc đã sưu tập được một loài ở Yunnan, một tỉnh ở vùng tây nam Trung quốc…