P.markianum

Paphiopedilum markianum

Paphiopedilum markianum Fowlie Cùng loài Paphiopedilum tigrinum Koopowitz & Hasegawa Paphiopedilum smaragdinum Liu & S.C. Chen Dẫn nhập Giá trị của chủng loại này không còn nghi ngờ gì nữa…