Paph. thaianum 3

Paphiopedilum thaianum

Paphiopedilum thaianum lamwiriakul Dẫn nhập Paphiopedilum thaianum được tìm thấy trong vườn của một nhà trồng lan nghiệp dư và nhà làm vườn tên là Prapanth Iamwiriakul. THoạt nhìn, người…