P. villosum

Paphiopedilum villosum forma aureum

Paphiopedilum villosum forma aureum Braem Có vô số hình thể của loài Paphiopedilum villosum “aureum” đã xuất hiện trong những nơi nuôi trồng. Dù sao, một vài trong số đó…