Speech

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (VII)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (VII)   Khi tôi nói về sửa sai, có người trên mạng xã hội nói (tỏ ra có hiểu biết) rằng, chính quyền này (Việt Nam)…

Cóc nhái

PHẢN BIỆN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY PHẢN BIỆN   Một trong hai lãnh tụ cộng sản Đức vào thế kỷ thứ 18 đã nói như thế này: “… Tinh hoa của chủ…