P_20170218_172150.jpg

PHÓNG VIÊN NGÔ QUỐC THÁI

PHÓNG VIÊN NGÔ QUỐC THÁI Dưới đây là một số hình do phóng viên ảnh Ngô Quốc Thái chụp Khu vườn tượng của trại điêu khắc Các cô gái quan…