ao-dai-bac-si-da-chien

ĐÁNH GIÁ BẰNG MŨI

ĐÁNH GIÁ BẰNG MŨI Một hôm, có một người quen đến nhà chơi. Ông bố thì vui ra mặt, tay bắt mặt mừng, ríu rít mời vào nhà, hàn huyên…