HCM

Vấn thoại

Tháng 5 / 1960 nhân kỉ niêm 70 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh  , 114 bài thơ trong tập NGỤC TRUNG NHẬT KÝ của chủ tịch…