Điện Biên Phủ

Chín năm làm một Điện Biên

THÁNG NĂM VUI. “Chín năm làm một Điện Biên” (Tố Hữu) Năm 1953, tôi vừa tròn 16 tuổi. Ai bảo rằng, những đứa trẻ Việt Nam đã biết căm thù…