Sách TG phẳng

THẾ GIỚI PHẲNG

THẾ GIỚI PHẲNG Nhà báo Mỹ, Thomas L. Friedman năm 2005 đã viết cuốn “Thế giới phẳng” (được tái bản năm 2006 và có bổ sung) đã đưa ra một…