Thích quang Duc

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Nước Việt Nam ta là một nước đa sắc tộc và cũng đa tôn giáo. Chưa nói đến sắc tộc, chỉ riêng tôn giáo thôi…

Nam Tiến

ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON

ĐIỂM ĐEN VÀ DẤU SON Xin nói trước, tôi chưa bao giờ là một người nghiên cứu lịch sử, nhưng thấy nhiều người nói những điều tôi không hiểu thì…

IMG_20170530_115821

TẢN MẠN CUỐI TUẦN.

TẢN MẠN CUỐI TUẦN. MỘT CHÚT BIỆN MINH CHO TRIỀU NGUYỄN GIA LONG (Hình bên: Tên Chaigneau, lính Pháp trong quân phục thời Gia Long) Thêm một thu hoạch của…