Laelia purpurata 'Cindarosa'

TẢN MẠN VỀ ĐIỆN

TẢN MẠN VỀ ĐIỆN Một đất nước văn minh thì không thể không có điện. Tôi nhớ vào năm 1960, miền bắc Việt Nam đưa ra một mục tiêu là…

Eskimo girl

TRÊN VÀNH ĐAI BẮC CỰC

Phần V: TRÊN VÀNH ĐAI BẮC CỰC Thụy điển là một nước trung lập, trong thời gian chiến tranh Việt Nam đã ủng hộ mạnh mẽ nước ta, đi đầu…

Nhà tại La La

Ai sướng bằng ta

Những ngày sống đẹp và có ý nghĩa tại công trình thủy điện La La, trên suối La La, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Không đề

Không đề Được tin các chú viếng La La Một bức tranh thêu ấy gọi quà Dẫu đất có lành chim chẳng đậu Ừ thôi, cưỡi ngựa để xem hoa….