Trục xuất

TÁM NGÀN CON VẬT

TÁM NGÀN CON VẬT? Ông Tổng thống Hoa kỳ, nghe nói bên xứ ông tôn trọng nhân quyền lắm, phải không? Chắc chắn ông sẽ trả lời “đúng thế”. Vậy…