Cóc nhái

THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA

THUYỀN ĐUA THÌ LÁI CŨNG ĐUA Ca dao Việt Nam ta có câu: Thuyền đua thì lái cũng đua Con cóc nó nhảy (thì) con cua nó (cũng) bò Nếu…

Tu nhan luong tam

“TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”

TẢN MẠN CUỐI TUẦN “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”. Đọc trên mạng xã hội thấy người ta nhắc đến mấy chữ “tù nhân lương tâm”, thực tình tôi cũng chẳng hiểu…