me gia

KHỔ VÌ GIÀ

  KHỔ VÌ GIÀ (Tâm sự cuối tuần) Sướng quái gì đâu cái tuổi cao Muốn ăn chẳng được, nuốt không vào Đi xiên, đi vẹo chân chữ bát Lưng…

Dykia

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI GIÀ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI GIÀ   Xuân lại đang về đó nữa a? Chúa xuân đâu cản được tuổi già Tạo hoa bày chi trò bỡn cợt Đường lên tiên…